Om AI: Fra teknologi til etik

AI og etik som konkurrenceparameter?

AI, Machine Learning, etik og ansvarlighed. Det er den cocktail, vi mixer til dig, når vi den 25. august byder indenfor til en konference med fokus på, hvordan du kan integrere dataetik i din virksomheds arbejde med kunstig intelligens.

I en verden, hvor næsten uendelige datamængder har ført til, at dataproduktionen i løbet af få år har vokset sig større end seneste flere 100 års datamængder tilsammen, er det afgørende, at virksomheder og offentlige institutioner forholder sig til, hvordan vi omgås data forsvarligt, så vi både respekterer den enkeltes privatliv og passer på statens sikkerhed.

Regeringen nedsatte i 2018 en ekspertgruppe for dataetik, som i februar 2019 kom med ni initiativer, der skal understøttte danske virksomheder i at anvende data ansvarligt. Efter anbefaling fra ekspertgruppen blev der i 2019 nedsat et dataetisk råd, og senest er der med midler fra Industriens Fond blevet taget initiativ til en ny mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse, som forventes lanceret i første halvår af 2020.

Danmark bliver dermed det første land til at præsentere en samlet mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse, og ordningen kan danne grobund for udvikling af tilsvarende internationale tiltag, særligt i EU-regi.

Det betyder, at verdens øjne vil være rettet mod Danmark, når det kommer til etisk dataanvendelse, og Danmark har en unik mulighed for at stå som ”etisk foregangsland” inden for kunstig intelligens. Danmark kan som et progressivt, åbent samfund sætte dagsordenen for, at den massive dataopsamling ikke må føre til overvågning og manipulation.

Den  25. august tager vi temperaturen på, hvor vi står lige nu og giver med udgangspunkt i konkrete cases bud på, hvordan de etiske dilemmaer kan gribes an.

Tag med, bland dig i dialogen og få inspiration til, hvordan et etisk korrekt indstillet kompas kan blive din næste konkurrencefordel.

Retur til eventsiden